Postanowienia Ogólne

 1. Witryna internetowa www.winnicaadoria.pl jest przeznaczona wyłącznie dla OSÓB PEŁNOLETNICH.
 2. Witryna internetowa www.winnicaadoria.pl oraz www.adoriariavineyards.com jest prowadzona przez Whitney Adams Sp. z o.o., ul. Karola Szajnochy 11/1B, 50-076 Wrocław, NIP 897 170 03 65, KRS 0000221639, REGON 933042424, kapitał zakładowy wynosi 5.000 PLN i został w całości wpłacony.
 3. Whitney Adams Sp. z o.o. posiada ważne zezwolenie na sprzedaż alkoholu wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie. Sprzedaż win prowadzona jest na podstawie zezwolenia nr I/0629/B/2023, które jest ważne do dnia 30.11.2028 r.
 4. Miejscem zawierania umów sprzedaży jest punkt sprzedaży położony w Zachowicach przy ulicy Żurawiej 33, telefon +48 605 042 433, e-mail: info@adoriavineyards.com.
 5. Witryna przeznaczona jest dla osób, które ukończyły 18 lat.
 6. Niniejszy regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art.8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 7. Niniejszy regulamin określa w szczególności:
  1. Zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w Witrynie.
  2. Zasady zawierania umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach witryny.
 8. Korzystanie z witryny jest możliwe pod warunkiem spełnienia następujących wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym
  1. posiadanie komputera klasy PC lub innego urządzenia umożliwiającego korzystanie z Serwisu,
  2. dostępu do sieci Internet,
  3. posiadania odpowiedniego oprogramowania, w tym co najmniej przeglądarki internetowej: Internet Explorer w wersji 7 i wyższej, Google Chrome w wersji 4 i wyższej, Mozilla Firefox w wersji 2.0 i wyższej, Opera w wersji 10 i wyższej, Safari w wersji 4 i wyższej z zainstalowanymi aktualnymi wersjami Java i Flash.
  4. W przypadku korzystania z Witryny za pośrednictwem tabletu, telefonu lub innego urządzenia mobilnego niektóre funkcjonalności Witryny mogą nie działać prawidłowo lub nie działać wcale, a korzystanie z niektórych usług elektronicznych świadczonych w ramach Witryny może być niemożliwe lub utrudnione.
 9. Zakazuje się korzystającemu z Witryny dostarczania treści o charakterze bezprawnym, a także dokonywania bez zgody Sprzedawcy
  jakichkolwiek ingerencji w treści zawarte w Witrynie.

Realizacja zamówienia

 1. Wszystkie ceny prezentowane w witrynie są cenami brutto.
 2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez klienta pełnego adresu dostawy i numeru telefonu, umożliwiającego Sprzedawcy weryfikację złożonego zamówienia.
 3. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza zamówienia dostępnego w Witrynie. Zamówienia mogą być też składane telefonicznie pod numerem 605 042 433. Wszystkie umowy sprzedaży zawieranej na postawie Zamówień składanych za pośrednictwem Witryny lub telefonicznie pod numerem wskazanym w niniejszym punkcie Regulaminu są zawierane i realizowane w należącym do Sprzedawcy punkcie sprzedaży położonym w Zachowicach przy ul. Żurawiej 33 (Sklep).
 4. Potwierdzenie Zamówienia przez Klienta jest równoznaczna ze złożeniem oświadczenia, że Klient bierze na siebie odpowiedzialność za odbiór zakupionego Towaru przez osobę pełnoletnią. Złożenie zamówienia jest również tożsame z oświadczeniem Klienta, iż nie jest osobą, której zgodnie z art. 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zabrania się sprzedaży napojów alkoholowych oraz że nie dokonuje zakupu alkoholu celem dalszej odsprzedaży.
 5. Czas realizacji zamówienia wynosi od 2 do 7 dni roboczych.

Formy Płatności

 1. Płatności za zamówiony towar można dokonać:
  1. osobiście przy odbiorze zamówienia w sklepie;
  2. za pobraniem, czyli osobiście gotówką, w przypadku dostarczenia Zamówienia za pośrednictwem firmy kurierskiej
  3. zwykłym przelewem na rachunek bankowy po złożeniu zamówienia; Towar zostaje wysłany wraz z fakturą/paragonem po zaksięgowaniu wpłaty.
  4. kartą płatniczą on-line: Visa, Visa Elektron, Master Card, MasterCard Electronic, Maestro; towar zostaje wysłany wraz z fakturą/paragonem po otrzymaniu przez nas potwierdzenia autoryzacji karty; może to trwać do 24 godzin.
  5. przelewem elektronicznym:
  • BLIK
  •  mTransfer (mBank),
  • Przelewy 24,
  • Millennium – Płatności Internetowe (Bank Millennium S.A.),
  • Noble Bank,
  • Volkwagen Bank,
  • Płacę z Citi Handlowego (Bank Handlowy w Warszawie S.A. Citi Handlowy),
  • Nest Bank,
  • Płacę z iPKO (PKO BP S.A),
  • Sky Cash,
  • Pekao24przelew,
  • Płać z BOŚ (Bank Ochrony Środowiska S.A.),
  • Bank Nowy BFG S.A.,
  • Płacę z Alior Sync (Alior Bank S.A.)
  • Santander S.A.,
  • Pay Way Toyota Bank (Toyota Bank Polska S.A.),
  • Płać z ING (ING Bank Śląski S.A.),
  • Crédit Agricole przelew online (Credit Agricole Bank Polska S.A.),
  • BNP Paribas Bank
  • Getin Bank
  • PLUS Bank
  • Invest Bank S.A.,
  • Bank Spółdzielczy we Wschowie,
  • Bank Pocztowy S.A.,
  • Bank Pekao S.A,
  • Millennium Bank S.A.
  • Credit Agricole Bank Polska S.A.

W przypadku wybranych towarów sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych sposobów dokonywania zapłaty za zamówienie, przy czym Konsument nigdy nie ma obowiązku zapłaty przed otrzymaniem towaru.

Dostawa i Koszty Dostawy

 1. Według regulaminu towar dostarczany jest tylko na terenie Polski i Unii Europejskiej.
 2. Dowód zakupu (oryginał faktury VAT lub paragon fiskalny) jest dołączany do przesyłki.
 3. Klient zobowiązuje się do odbioru zamówionego Towaru w puncie sprzedaży położonym w Zachowicach przy ul. Żurawiej 33, w dni robocze w godzinach 9.00-16.00. Klient może odebrać Towar osobiście lub za pośrednictwem innej, upoważnionej przez Klienta osoby. Klient może też skorzystać z usług współpracującej ze Sprzedawcą firmy kurierskiej, która odbierze zamówiony Towar ze Sklepu i dostarczy go do wskazanego przez Klienta w treści Zamówienia miejsca dostawy.
 4. W przypadku wybrania przez Klienta opcji dostawy Towaru wydanie Towaru Klientowi następuje w momencie wydania przez Sprzedawcę zamówionych Towarów firmie kurierskiej. Przy czym zaznaczając w treści zamówienia opcję dostawy Towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej Klient oświadcza, że upoważnia kuriera do odbioru Towaru w jego imieniu.
 5. Towar dostarczany jest na terenie całej Polski i Unii Europejskiej zgodnie z cennikiem firmy kurierskiej UPS.
 6. Koszt transportu wynosi odpowiednio w zależności od ilości zakupionych win:
  1. Wina wysyłane w opakowaniu kartonowym:
   1. a) paczka do 12 butelek wina – 25,00 zł brutto
   2. b) 13 – 24 butelek wina – 50,00 zł brutto
   3. c) 25 – 36 butelek wina – 75,00 zł brutto
   4. d) 37 – 48 butelek wina – 100,00 zł brutto
   5. e) 49 – 60 butelek wina – 125,00 zł brutto
   6. f) 61 – 360 butelek wina -180,00 zł brutto*
   7. g) 361 – 600 butelek wina- 350,00 zł brutto*
   8. *powyżej 60 butelek wino jest wysyłane na palecie
   9. Powyżej 600 butelek – na podstawie odrębnych uzgodnień.
  2. Wina wysyłane w opakowaniu kartonowym na obszarze Europy (Unia Europejska, oprócz Finlandii i Szwecji):
    1. 1 butelka wina – 145,00 zł brutto
    2. 2 butelki wina – 145,00 zł brutto
    3. 3 butelek wina – 145,00 zł brutto
    4. 4 butelek wina – 145,00 zł brutto
    5. 5 butelek wina – 145,00 zł brutto
    6. 6 – 12 butelek wina – 145,00zł brutto
    7. Powyższe koszty dotyczą dostawy w jedno, wskazane przez klienta miejsce. W wypadku podniesienia stawek przez firmę spedycyjną lub stawek podatkowych, Sprzedawca zastrzega sobie prawo podniesienia cen transportu, adekwatnie do tych podwyżek
    8. Kurier wydając towar zobowiązany jest do sprawdzenia, czy osoba odbierająca towar jest pełnoletnia. W przypadku wątpliwości lub próby odebrania towaru przez osobą niepełnoletnią kurier może odmówić wydania towaru.
 7. Odbierając towar klient jest zobowiązany do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki, warunkiem rozpatrzenia reklamacji, jest spisanie w obecności pracownika firmy spedycyjnej “Protokołu szkodowego”, który jest dostępny u kuriera.

Whitney Adams Sp. z o. o. nie ma wpływu na konkretną godzinę dostarczenia przesyłki. Kurier zazwyczaj nie kontaktuje się telefonicznie z odbiorcą. Dostawy realizowane są w godzinach 9 – 17, od poniedziałku do piątku. Dostawy w innych godzinach i w soboty wymagają dodatkowej opłaty dla firmy kurierskiej i muszą być ustalane indywidualnie. W przypadku, gdy kurier nie zastanie Państwa w domu, zostawia awizo wraz z informacją jak skontaktować się z firmą kurierską i ustalić termin kolejnego dostarczenia.


Reklamacje

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym. Dla Umów Sprzedaży zawartych do dnia 24 grudnia 2014 roku podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.).
 2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.
 3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:
  1. pisemnie na adres: ul. Żurawia 33, 55-080 Zachowice;
  2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@adoriavineyards.com;
 4. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
 6. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć Produkt wadliwy na adres: ul. Żurawia 33, 55-080 Zachowice. Jeżeli ze względu na rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania, dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.

Zwrot towaru

 1. Klient można zwrócić zakupiony towar bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Jest to możliwe tylko jeśli produkt nie został w żaden sposób zniszczony lub uszkodzony.
 2. Zwrot wartości produktu następuje przelewem.
 3. W przypadku dokonania płatności za zakupiony towar kartą płatniczą, zwrot kwoty nastąpi na rachunek karty.
 4. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.
 5. Warunkiem przyjęcia zwrotu jest odesłanie paragonu lub faktury zakupu.